Yhteiskuntavastuu
Ympäristöasiat ovat meille
sydämen asia

Olemme antaneet lupauksen vihreän kasvun edistämisestä. Lupauksen antaminen osoittaa, että sitoudumme valtioneuvoston Cleantech-strategian toteuttamiseen. Lisäksi olemme jäsenenä Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyöverkoston Ilmastokumppanit hankkeessa. Liityimme vuonna 2016 mukaan Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen tavoitteena vauhdittaa Suomen resurssiviisasta taloutta materiaalitehokkuusopimuksilla.

Vuoden 2016 aikana laadimme ympäristösuunnitelman, jonka tavoitteena on ympäristöasioiden systemaattinen kehittäminen ja jatkuva parantaminen toiminnassamme. Työntekijöillemme on laadittu toimiston ympäristöohjeet, jotka ohjaavat toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Keskeisiä asioita ovat toimistolaitteiden sähkönkäyttöä vähentävät toimintatavat, ympäristömyötäiset hankinnat sekä jätteiden synnyn vähentäminen ja kierrätys. Toimistomme sijaitsee Helsingin keskustassa erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien risteyskohdassa. Henkilökuntaa kannustetaan kestävään liikkumiseen ja joukkoliikenteen käyttöön. Henkilöstölle tarjotaan joukkoliikennelippu työsuhde-etuna.

Hyödynnämme tarkoituksenmukaisessa laajuudessa Hansel Oy:n kilpailuttamia puitejärjestelytoimittajia sekä asetamme omissa hankinnoissamme ympäristöasioille painoarvoa. Olemme mukana Ympäristömerkinnän Vihreät Valinnat -hankintaverkostossa.

Hyvinvoiva henkilöstö on menestyksen tae

Toimintamme perusta on hyvinvoiva henkilöstö. Ostamme työterveyspalvelut ulkopuoliselta palveluntarjoajalta, jota on täydennetty henkilöstön sairaanhoitovakuutuksella. Tarjoamme vuosittain halukkaille influenssarokotuksen. Tuemme henkilöstömme työhyvinvointia mm. liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Järjestämme vuosittain henkilöstön työhyvinvointipäivän sekä yhteisen toiminnan suunnittelupäivän. Esimiehiä kannustetaan varhaisen tuen mallin (VATU) mukaiseen toimintaan. Uskomme arjen pieniin yllätyksiin, joita toteutamme vuoden aikana.

Motiva-konsernin palveluksessa oli vuoden 2016 lopussa 67 henkilöä, joista Motiva Oy:n palveluksessa oli 51 henkilöä. Vakituisessa työsuhteessa oli 64 henkilöä ja määräaikaisessa työsuhteessa vuoden lopussa 3 henkilöä. Työntekijöiden keski-ikä oli 46 vuotta, ja keskimääräinen työsuhteiden pituus koko konsernissa runsaat 7 ja Motiva Oy:ssä yli 8 vuotta.

Yhtiön hallituksessa oli vuoden 2016 lopussa kaksi nais- ja kolme miesjäsentä. Motiva Oy:n johtoryhmässä oli vuoden 2016 lopussa kuusi naista.