Pääkirjoitus
Toimitusjohtajan tervehdys

Visiomme on olla vahva toimija kestävän ja elinvoimaisen Suomen kehittämisessä. Toimintamme tukee pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman biotalous- ja puhtaat ratkaisut sekä työllisyys osa-alueiden ja myös Sitran julkistaman kiertotalouden toimintaohjelman toimeenpanoa.

Osana hallitusohjelman toimeenpanoa julkistettiin 24.11.2016 ”Selonteko energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030”. Strategia sisältää monia meidän jo nyt tekemiä asioita. Energiatehokkuudella on merkittävä rooli strategian toteuttamisessa ja energiatehokkuussopimukset on kustannustehokas keino viedä sitä käytäntöön. Kansalliset ilmastotavoitteet saavutetaan ja sopimuskunnat sekä sopimusyritykset säästävät merkittävästi energiakustannuksissa. Motiva oli vahvasti mukana Energiaviraston ja sopimusalojen ministeriöiden ja toimialaliittojen kumppanina valmistelemassa 14.10.2016 lanseerattua uutta energiatehokkuussopimuskautta vuosiksi 2017–2025. Olemme mukana sopimusten seurannassa, kehittämisessä ja toimeenpanossa. Johtamamme valtion hallinnon ja yritysten yhdessä rahoittamat yhteishankkeet, joissa säästöpotentiaali on suuri, tukevat hyvin sopimus- ja myös energiakatselmustoimintaa.

Materiaalitehokkuus on energiatehokkuuden lailla yrityksille kustannustehokas keino vähentää kuluja ja parantaa kilpailukykyä. Koulutamme joka vuosi uusia materiaalikatselmoijia toteuttamaan materiaalikatselmuksia. Yhdessä toimialaliittojen ja ministeriöiden kanssa olemme valmistelemassa Suomeen sopivaa mallia materiaalitehokkuuden sopimustoimintaan. Malli pohjautuu vuonna 2016 yhdessä laadittuun tiekarttaan.

Verkostoissa ja ekosysteemeissä toimiminen on Motivan toimintatapa – yhdessä saadaan enemmän ja kustannustehokkaammin tuloksia aikaan. Esimerkkinä alueellisesta yhteistyöstä ovat kestävien kuntin verkosto FISU (Finnish Sustainable Communities) ja FISS - teolliset symbioosit, jotka ovat tuottaneet hyviä uusia avauksia ja ratkaisuja. Motivan julkisten hankintojen hankintapalvelu tukee kuntia kestävissä hankinnoissa. Palvelumme on tavoittanut jo yli 9000 hankintojen parissa työskentelevää.

Liikennesektori on keskeisessä roolissa päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Uusien polttoaineiden käyttöönoton edistäminen ja sähköautojen käytön lisääminen vaatii kohdennettua luotettavaa viestintää ja eri tahojen yhteistyötä. Tätä hyvää yhteistyötä vaalimme jatkossakin.

Meidän kuluttajien valintojen merkitys kasvaa vuosi vuodelta. Motivan neuvontapalvelut tarjoavat tietoa muun muassa energiatehokkuudesta, aurinkoenergiasta, liikkumisesta ja lamppujen valinnoista. Ruokaan liittyvät teemat nousevat myös vahvasti esille.

Yritysten vastuullisen toiminnan ja vastuullisuusviestinnän merkitys kasvaa edelleen. Joutsenmerkki Suomen viidenneksi arvostetuimpana brändinä on oiva keino viestiä vastuullisuudesta ja tehdä ostajille valinnat yksinkertaisiksi.

Maailman muuttamiseksi kestävämmäksi tarvitaan luotettavaa, helposti löydettävää ja oikeanlaista tietoa sekä vaikuttavaa viestintää. Tässä Motivalla on valtion omistamana yrityksenä ja sidosyksikkönä keskeinen rooli.


Hille Hyytiä
Motiva Oy:n toimitusjohtaja