Seuranta ja vaikutukset
Autamme näkemään kokonaiskuvan


Keräämme ja tuotamme tietoa erilaisten energiapolitiikkatoimien toimivuudesta ja vaikuttavuudesta. Työmme tukee ja palvelee kansallisten ohjauskeinojen valmistelua, päätöksentekoa ja seurantaa. Energiatehokkuussopimusten ja energiakatselmusten tuloksellisuuden seuranta ja vaikutusten arviointi ovat keskeinen osa toimintaamme.

Vaikuttavuuden arviointi on tärkeä osa projektejamme. Haluamme varmistua, että keskitymme yhteiskunnan kannalta merkityksellisiin teemoihin ja saamme aikaan muutosta."
Ulla Suomi, Motiva Oy

Katkeamaton ketju

Vuoden 2016 aikana osallistuimme uusien energiatehokkuussopimusten neuvottelu- ja valmistelutyöhön valtionhallinnon rinnalla. Sopimusten jatko sinetöitiin lokakuussa, kun elinkeinoelämä, kunta-ala, kiinteistöala sekä öljyala allekirjoittivat sopimukset energiankäytön tehostamisesta vuosille 2017–2025. Uusi sopimuskausi jatkaa Suomessa valittua vapaaehtoista linjaa kansallisten ja EU:n energiatehokkuustavoitteiden ja -velvoitteiden toimeenpanossa.


Vapaaehtoisuuden voimalla

Vapaaehtoisuus toimii Suomessa pakkoa paremmin. Vuosina 2008–2016 energiatehokkuussopimuksiin liittyneet yritykset ja kunnat ovat investoineet kaikkiaan yli miljardi euroa energiatehokkuuden parantamiseen. Aktiivisen toiminnan ansiosta vuoden 2016 alussa energiaa säästyi vuositasolla yli 14 TWh.

Kaikkiaan säästöt ovat vaatineet noin 17 000 yksittäistä energiatehokkuustoimea. Määrä vastaa yli 710 000 omakotitalon vuosittaista energiankäyttöä. Toimet leikkaavat vuosittain hiilidioksidipäästöjä yli 4 miljoonalla tonnilla ja liittyjien energiakuluja 500 miljoonalla eurolla.

Tehtävämme on seurata tehtyjä toimia ja saavutettuja tuloksia, tukea yritysten ja kuntien käytännön energiatehokkuustyötä sekä viedä energiatehokkuuden viestiä eteenpäin. Vuonna 2016 työmme keskittyi vahvasti uuden sopimuskauden viestintämateriaalien valmisteluun sekä markkinointiin, jotta sopimustoiminta jatkuu kattavana ja Suomen on mahdollista saavuttaa EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) mukaiset tavoitteet.


Tavoitteena vähähiilinen yhteiskunta

Vähähiilisessä yhteiskunnassa materiaalien sekä fossiilisten polttoaineiden käyttö on minimoitu ja kasvihuonekaasupäästöjä syntyy huomattavasti nykyistä vähemmän. Viime vuosina olemme koonneet tietoa vähähiilisyyteen kohdistuvan hanketoiminnan tueksi Euroopan rakenne- ja investointirahastohankkeille sekä viestineet asiasta viranomaisille ja hanketoimijoille, jotta käyntiin lähtisi enemmän vähähiilisyyttä edistäviä hankkeita yrityksissä ja muualla yhteiskunnassa.

Tavoitteen tukemiseksi teemme myös politiikka-analyysejä, kuten World Energy Councilille tuotettu raportti politiikkatoimista, joilla eri puolilla maailmaa edistetään energiatehokkaiden sähkömoottoreiden yleistymistä teollisuudessa.

Painopistealueet 2017

Ykkösprioriteettimme kuluvana vuonna on tukea energiatehokkuussopimusten sopimusosapuolia, jotta vuoden alussa startanneiden sopimusten kattavuus on jo vuoden lopulla hyvä ja ne alkavat heti alkumetreiltä täyttää niille asetettuja tavoitteita energiankäytön tehostumisesta. Vuonna 2017 kannustamme osaltamme yrityksiä ja kuntia liittymään uudelle sopimuskaudelle ja sitoutumaan energiankäytön tehostamiseen. Valmistaudumme myös sopimuskauden ensimmäiseen raportointiin päivittämällä seurantajärjestelmää uuden kauden tarpeisiin. Vuoden aikana kokoamme yhteen tiedot myös aiemman sopimuskauden 2008–2016 tuloksista. Niiden odotetaan tukevan kansallista käsitystämme siitä, että sopivan vapaat kädet ja valtion tarjoamat porkkanat toimivat meillä Suomessa erityisen hyvin.