Liikkuminen ja liikenne
Vaivatonta ja vähäpäästöistä

Kansallinen energia ja ilmastostrategia asettaa uusia tavoitteita suomalaiselle henkilö- ja tavaraliikenteelle. Vuoden 2030 tavoitteisiin pääseminen edellyttää merkittävää energiatehokkuuden parantamista ja uusiutuvan energian käytön lisäämistä.

Tämän lisäksi liikkumisen muutosta vauhdittaa myös uuden tyyppisiä palveluita mahdollistava kehitys, joka poistaa eri kulkutapojen välisiä raja-aitoja. Tavoitteena ovatkin sujuvasti toimivat matkaketjut, jotka tekevät liikkumisesta vaivatonta, mukavaa ja mahdollisimman vähäpäästöistä. Toimia siis tarvitaan niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta.

Viisaan liikkumisen keinoja ovat kävely, pyöräily, joukkoliikenne, etätyöt ja -neuvottelut sekä auton valinta ja henkilöauton tehokkaat käyttötavat, kuten kimppakyydit, yhteiskäyttöautot ja taloudellinen ajotapa.

Toimimme monipuolisesti mukana erilaisissa hankkeissa, projekteissa ja laajemmissa työohjelmissa. Vuonna 2016 toteutimme Liikenneviraston toimeksiannosta Liikkumisen ohjauksen valtakunnallista asiantuntija- ja koordinointityötä. Työ jatkuu edelleen ja sen päätavoite on vahvistaa viisaan liikkumisen muodostumista ilmiöksi. Yksityisen kiinteistöjen latauspaikkojen yleistymistä vauhditetaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteisrahoitteisella hankkeella. Kansainvälisistä hankkeista vuoden 2016 keväällä päättyi kolmivuotinen kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmia edistänyt EU-hanke Endurance. Olimme myös mukana tekemässä Kestävä liikkuminen alueellisessa liikennejärjestelmätyössä -opasta, joka valmistui syksyllä 2016.


Sähköautojen latauspisteet kiinnostavat

Sähköautojen latauspisteet ovat nousseet keskustelun aiheeksi lisääntyvän sähköautokannan ja vähäisen tiedon takia. Ympäristöministeriö vastasikin tarpeeseen tilaamalla meiltä Kiinteistöjen latauspisteet kuntoon -oppaan. Oppaan laadinnassa oli mukana joukko viranomaisia sekä alan eri toimijoita, kuten Kiinteistöliitto ja Isännöitsijäliitto, energiayhtiöt ja latauspisteiden valmistajat. Latauspisteopas valmistui huhtikuussa ja aihe sai paljon näkyvyyttä eri medioissa.

Projektin aikana tunnistettiin tarve aktiiviselle viestimiselle aiheesta, erityisesti onnistuneista esimerkeistä. Työ saikin jatkoa uuden yhteisrahoitteisen hankkeen muodossa, jota lähtivät rahoittamaan useat eri tahot. Jatkohanke kestää aina vuoden 2017 loppuun saakka.


Sähköisen liikenteen edistäminen on yksi energia- ja ilmastostrategiamme keskeisistä linjauksista. Asian edistäminen vaatii kuitenkin paljon toimenpiteitä. Esimerkiksi riittävä yksityisten latauspisteiden määrä on edellytys sille, että lataussähkön myynnistä voi tulevaisuudessa tulla merkittävää liiketoimintaa. Sen vuoksi päätimme lähteä mukaan Motivan kokoamaan hankkeeseen, jossa yhteisvoimin alan toimijoiden ja viranomaisten kanssa vauhditetaan latauspisteiden rakentamista yksityisillä kiinteistöillä.”
Heikki Rantula, kehityspäällikkö, Kymenlaakson Sähkö Oy

Työmatkaliikkuminen muuttuu – Tee siitä mahdollisuus jo tänään

Työnantajien rooli kestävän liikkumisen edistäjinä on ilmeinen. Tekemistämme matkoista joka neljäs on työmatka. Työnantajalla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten työmatkat tehdään. Liikennevirasto on linjannut liikkumisen ohjauksen työpaikoilla valtakunnalliseksi painopisteeksi. Tehtävänämme on nostaa työpaikkojen viisaan liikkumisen merkitystä ja vaikuttavuutta. Työtä toteutetaan neljän roolin avulla: asiantuntija, sparraaja, verkottaja ja viestijä. Työn tueksi toteutettiin markkinatutkimus, jonka avulla kartoitettiin työantajien arvoja ja asenteita viisaasta liikkumista kohtaan. Markkinatutkimuksen pohjalta työpaikkojen viisaan liikkumiselle suunniteltiin oma ilme sekä pääviestit. Työ konkretisoitui fiksun työmatkaliikkumisen Edelläkulkija-kampanjaan.

Vuonna 2016 jatkettiin myös Fiksusti töihin -sivuston päivittämistä. Työnantajille suunnattu sivusto tuo perustietoa ja ideoita kestävän liikkumisen edistämiseksi.

Painopistealueet 2017

Toiminnallamme on vahva liittymäpinta useisiin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin. Painopisteemme on energia- ja ilmastostrategiassa liikenteelle asetettuihin päästövähennystavoitteissa. Vaikutamme mm. autokannan uusiutumiseen ja uusien käyttövoimien vauhdittamiseen. Teemme työtä kuluvana vuonna erityisesti yksityisten kiinteistöjen latauspisteiden lisäämiseksi. Edistämme kestäviä kulkumuotoja työpaikoilla ja vaikutamme liikkumisen palveluiden tietoisuuden levittämiseen Liikkujan viikolla.