Koti ja asuminen
Eväitä hyvään ja
energiatehokkaaseen arkeen

Kuluttajan rooli energiankäytön tehostamisessa ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa vahvistuu. Muuttuvassa maailmassa tarvitsemme jokainen uudenlaista osaamista ja ratkaisuja, joilla on vaivatonta pienentää asumisen, ruokailun ja liikkumisen ympäristövaikutuksia.

Koordinoimme valtakunnallista kuluttajien energianeuvontaa, joka tarjoaa koulutuksia ja neuvontamateriaaleja 13 maakunnallisen energianeuvojan verkostolle. Neuvonnassa korostuvat kodin lämmityksen tehostamiseen ja uusiutuviin energialähteisiin liittyvä tiedontarve. Lämpöpumppujen rinnalle kirii aurinkoenergia, jonka hyödyntäminen kiinnostaa nyt suomalaisia.

Energianeuvontaa kehitetään yhdessä Energiaviraston, ministeriöiden, Kuntaliiton, Energiateollisuus ry:n sekä neuvojaverkoston edustajien kanssa. Palvelun kehittäminen ja maakunnallisen neuvonnan vahvistaminen ovat keskeinen tehtävämme.

Kuluttajien valintoja helpottamaan Lahden ja Lappeenrannan kaupungit toteuttivat verkkotyökalun olemassa olevien kiinteistöjen vähähiilisten energiaratkaisujen vertailuun. Palvelu on laajennettavissa myös muihin kuntiin. Olimme mukana palvelun kehittämisessä ja ennakkomarkkinoinnissa.Taloudellinen hyöty on tärkein syy säästää energiaa, mutta kuluttajat haluavat myös tehdä kestäviä kulutusvalintoja."
Kestävä kuluttaminen -asennetutkimus 2016, Motiva

Tiedontarve lisääntyy

Teettämämme asennetutkimuksen mukaan suomalaiset arvioivat elävänsä ympäristöä ja sähköä säästävästi. Käytännön neuvontatyössä kuitenkin havaitaan, että esimerkiksi tuntiseurantatietoja hyödyntää vain harva ja käsitys omasta sähkönkulutuksesta perustuu tiedon sijasta arvioon. Neuvonnassa on tärkeä ohjata kohti vaikuttavia valintoja.


Sähkömarkkinoiden arvioidaan muuttuvan jo lähivuosina niin, että kotitaloudet ovat aiempaa kiinteämpi osa tuotantoa ja kodit toimivat virtuaalisena tehoreservinä kulutushuippuja tasaamassa. Energiansäästöosaamisen lisäksi tarvitaan tietoa ja kotitalouksia tukevia palveluja muutokseen.

Loistavat ledit

Nopea leditekniikkaan siirtyminen on vauhdittanut valaistuksen energiatehokkuutta. Lampputieto-verkkopalvelu ja myyjille suunnattu Lamppukoulu uudistuivat.

Kuluttajat hakevat nyt ideoita valaistuksen ohjauksesta ja älykkäästä valaistuksesta. Uudistetut Lampputieto-verkkopalvelu ja myyjille suunnattu Lamppukoulu tarjoavat päivitettyä tietoa. Vuonna 2016 palveluja käytti lähes yli 118 500 suomalaista.Aurinkoenergia kiinnostaa – aurinkolämmöstä tietoa verkkosivuilla

Uusiutuva energia ja erityisesti aurinkoenergia kiinnostaa niin rakentajia kuin kiinteistönomistajia. Tuotimme alan kanssa yhdessä kattavat verkkosivut aurinkolämmöstä ja sen hyödyntämisestä. Keväällä 2016 avatussa palvelussa on vieraillut jo liki 20 000 kävijää. Aurinkosähkö on ollut kuuma puheenaihe ja se näkyy myös aurinkosähkösivustomme käytössä. Kävijöitä oli vuonna 2016 liki 103 000.Lisää sertifioituja asentajia

Uusiutuvan energian järjestelmän asennus on tärkeää teettää asiantuntevalla asentajalla, on kyseessä sitten aurinkosähkö- ja lämpö, bioenergia tai lämpöpumppu. Me koordinoimme sertifiointitoimikunnan työtä ja vastaamme asentajaluettelon toiminnasta ja ylläpidosta. Sertifioituja asentajia on jo yhteensä 105. Vuonna 2016 sertifioitiin 17 uutta asentajaa.Vuoden 2017 painopistealueet

Vuonna 2017 jatkamme kuluttajien energianeuvonnan kehittämistä ja maakunnallisen neuvojaverkoston toimintamahdollisuuksien varmistamista. Kattava ja kuluttajat tavoittava neuvonta tarvitsee tiivistä yhteistyötä rakentamisesta, eri energiaratkaisuista, liikkumisesta ja kestävistä kulutusvalinnoista vastaavien viranomaisten, yritysten ja palveluntuottajien kanssa. Neuvontamenetelmiä uudistetaan ja palvelun löydettävyyttä parannetaan integroimalla neuvontaa ja viestintää sosiaalisessa mediassa.