Kiinteistöt ja rakentaminen
Täsmällistä ja tuloksellista

Kiinteistö- ja rakennusalalla muutos on ollut viime vuosikymmenen aikana jatkuvaa. Rakennukset, rakentaminen itsessään – rakennustavat ja -materiaalit – muuttuvat, jotta koko sektorin energian- ja materiaalien käyttöä sekä päästöjä voidaan vähentää. Neuvonta ja koulutus tuottavat tulosta, muun muassa Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukset ovat kannustaneet kiinteistösektorin hyviin tuloksiin.

Olemme jo pitkään luottaneet Motivaan erityisesti rakennusten energiatehokkuusdirektiivin vaatimissa moninaisissa kansallisissa toimeenpanotehtävissä. Esimerkiksi lähes nollaenergiarakentamisen edistäminen Energiatehokas koti -hankkeessa sekä energiatodistuksiin liittyvä neuvonta ja viestintä ovat osa tätä tärkeää, ministeriön toimintaa tukevaa työtä. Motiva on toiminut tukenamme myös rakennusten energiatehokkuusdirektiivin EU-tasoisessa Concerted Action -yhteistyössä”.
Maarit Haakana, ympäristöneuvos, Ympäristöministeriö

Neuvomme sekä kuluttajia että ammattilaisia – energiatodistusten laatijoita ja kiinteistönvälittäjiä - rakennusten energiatodistuksiin liittyvissä kysymyksissä. Järjestämme vuosittain energiatodistusten laatijoille verkottumis- ja keskustelutilaisuuksia joissa käsitellään aiheeseen liittyviä ajankohtaisia aiheita ja pohditaan alan tulevaa kehitystä. Energiatodistusneuvonta hyödyntää vuosittain yli 30000 kuluttajaa ja ammattilaista; neuvontaa annetaan verkkosivustolla ja neuvontapuhelimessa. Neuvontatyötä teemme ympäristöministeriön toimeksiannosta ja yhteistyössä mm. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn kanssa.Energiatehokas koti

Suomessa rakennetaan vuosittain noin 6000–7000 pientaloa, joista yli 45 % on energialuokkaa A tai B (määräystasoa energiatehokkaampia). Energiatehokas koti –kampanja opastaa rakentajia energiatehokkaaseen rakentamiseen; kampanjaa koordinoi Motiva ja siinä on mukana alan toimijoita niin energia-, talotekniikka- kuin talonrakennusalalta. Uudistuvat rakentamismääräykset lisäävät neuvonnan ja viestinnän tarvetta. Tuotamme Energiatehokas koti –verkkosivuille ohjeita ja esimerkkejä hyvästä ja energiatehokkaasta rakentamisesta. Sivustolla vierailee vuosittain yli 44 000 kävijää.
Ilmastointijärjestelmien energiatehokkuus

Palvelukiinteistöjen (liike-, toimisto- ja hoiva-alan rakennusten) ilmastointijärjestelmien energiatehokkuus on osa rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanoa. Jäähdytystä käyttävien ilmastointijärjestelmien kunnon arviointiin on alalla kehitetty ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkimusmenetelmä. Julkaisimme yhteistyökumppaneiden kanssa tuotetun Viihtyisä työympäristö – ilmastointi ja jäähdytys –oppaan. Viestiä keinoista ja menetelmistä ilmastoinnin energiatehokkuuden parantamiseksi levitimme monin keinoin. Vuoden 2016 aikana viesti tavoitti liki 450 000 yritystä, organisaatiota, kotitaloutta ja kansalaista.Kiinteistöalalla tulosta energiatehokkuussopimuksilla – uusi kausi vahvasti käyntiin

Toimitilakiinteistöjen sekä vuokra-asuinyhteisöjen energiatehokkuussopimuksissa on saavutettu hyviä tuloksia. Toimitilakiinteistöt ovat jo ylittäneet tavoitteensa ja myös vuokra-asuinyhteisöt ovat hyvillä raiteilla. Työtä on tehty molemmilla alueilla. Vuonna 2015 energiatehokkuuteen investoitiin enemmän kuin aiemmin, yhteensä yli 15 miljoonaa euroa, ja etenkin vuokra-asuinyhteisöjen raportoidut säästöt olivat suuremmat kuin aiempina vuosina.

Uusi sopimuskausi 2017–2025 on lähtenyt vahvasti käyntiin. Kiinteistöalan jo aiemminkin sopimuksessa mukana olleet suurimmat toimijat ovat jo liittyneet uuteen energiatehokkuussopimukseen.
Tietoa ja neuvontaa biokattiloiden käyttöön

Ympäristöministeriön ja Bioenergia ry:n allekirjoittama Kutteri-sopimus edistää biopolttoaineita käyttävien lämmitysjärjestelmien ja biokattiloiden energiatehokasta käyttöä neuvonnan, tiedottamisen ja koulutuksen avulla. Sopimus jatkuu vuonna 2017 (Kutteri II). Toimimme Kutteri-sopimuksen ja biokattilaneuvonnan toimeenpanon tukena ja tuotamme toimijoiden käyttöön tietoaineistoa ja ohjeita. Vastaamme myös ohjelman vuosiraportin kokoamisesta. Nuohousalan Keskusliiton organisoimat biokattilamittaukset alkoivat 2016 ja mittaukset toteutettiin 25 kattilalle. Kattilamittauksiin liittyen tuotimme "Tiedätkö miten tehokkaasti kattilasi toimii" –esitteen.BUILD UP Skills

BUILD UP Skills -hankkeessa 2013–2016 tuotettu koulutus- ja ohjeaineisto sekä hankkeessa kehitetyt koulutusmallit ovat toimivia ja tarpeellisia. Hanke tavoitti yli 60 000 eri tahoa, verkotti liki 300 toimijaa ja sen aikana koulutettiin liki 50 alan opettajaa.

Keväällä 2016 järjestetyssä loppuseminaarissa korostettiin erityisesti sitä, että aineiston levittämistä tulee jatkaa, jotta tietoa hyvästä, energiatehokkaasta rakentamisesta saadaan kentän käyttöön. Tärkeää olisi saada materiaalit myös uusien kohderyhmien käyttöön.

Tällaista tarvitaan jatkossakin"
Työvoima- ja turvallisuuspäällikkö Eero Lahtinen, Lemminkäinen Talo Oy


Tiedolla tukea toimintaan

Markkinoiden seuranta ja eri politiikka- ja energiatehokkuustoimien vaikutusten arvioiminen on tärkeä osa työtämme, jota teemme sekä eri ministeriöille että muille toimijoille. Olemme selvittäneet suomalaisten uudisrakennusten energiatehokkuutta ympäristöministeriön toimeksiannosta sekä kiinteistö- ja rakennusalan markkinanäkymiä ja vientimahdollisuuksia Invest Finlandin ja Finpron tilauksesta. Kiinteistö- ja rakennusalan markkinatietoa hyödynnetään yritysten viennin tukemisessa sekä ulkomaisten sijoittajien houkuttelemisessa mukaan suomalaisten yritysten kehittämiseen.2017 painopistealueet

Vuonna 2017 jatkamme kuluttajille ja ammattilaisille suunnattua energiatodistusten neuvontaa sekä työtä liike-, toimisto- ja hoiva-alan kiinteistöjen ilmastointijärjestelmien energiatehokkuuden parantamiseksi. Muuttuvien rakentamismääräysten myötä neuvontaa tarvitaan entistä enemmän: Energiatehokas koti -hankkeessa sekä uudessa Tehokas taloautomaatio -hankkeessa teemme yhdessä alan toimijoiden kanssa työtä erityisesti pienrakentajien ja remontoijien neuvonnassa. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutoksilla tulee olemaan vaikutusta niin rakentamiseen kuin kiinteistöjen korjaamiseen ja ylläpitoon. Seuraamme uudistustyötä ja valmistaudumme kentän tuleviin tarpeisiin. Työ jatkuu myös kiinteistöalan energiatehokkuussopimusten parissa: päättyneen kauden tulosten kokoaminen ja uuden kauden käynnistyksen tukeminen on tärkeä osa työtämme vuonna 2017.