Kiertotalouden edistäjä
Kiertotalouden ytimessä

Edistämme kiertotaloutta monella eri tavalla. Kiertotalous avaa uusia kasvu- ja liiketoimintamahdollisuuksia monille suomalaisyrityksille. Vauhditamme myös julkisen sektorin muutosta. Tuottamalla tietoa, kehittämällä yhdessä, verkostoitumalla ja viestimällä, viemme Suomen kiertotalouden ytimeen.

Kiertotaloutta hyödyntäviä teollisia symbiooseja käynnistettiin yhteisvoimin eri puolilla Suomea FISS-toimintamallin avulla. Motivan johtama FISS-toiminta on laajentunut jo 12 maakuntaan, joissa sitä käytännössä vie eteenpäin 13 alueellista hanketta. Mukana toiminnassa on kuutisensataa yritystä. Synergiamahdollisuuksia on tunnistettu 2 500 kappaletta. Niistä syntyy uutta kilpailukykyä ja vientimahdollisuuksia suomalaisille yrityksille.
Kestävyys tuotesuunnittelun lähtökohtana

Kestävyysnäkökulma on otettava huomioon heti suunnittelutyön käynnistyessä. Käytännön toteutus edellyttää tiivistä yhteistyötä tuoteketjun toimijoiden välillä koko työprosessin ajan. Raaka-aineiden ja materiaalien valinta on keskeistä, kun tarkastellaan tuotteen koko elinkaarta. Vuoden 2016 Habitare messujen yhteydessä järjestetyn EcoDesign-näyttelyn seminaarissa luotiin aineetonta arvoa otsikolla ”Ympäristö, terveys, turvallisuus ja laatuominaisuudet luovat ja kirkastavat tuotteen aineetonta arvoa”. Tuotelähtöisen ympäristöjohtamisen osaamisverkoston eli TUORE-verkoston asiantuntijat hyödynsivät toistensa osaamista aktiivisesti.


Materiaalitehokkaita menestystarinoita

Tuotantolaitoksen tehostamismahdollisuudet saadaan parhaiten esiin Motivan mallin mukaisella materiaalikatselmuksella, johon yritys voi hakea 40 prosentin katselmustuen työ- ja elinkeinoministeriöltä. Esimerkiksi tammisaarelaisen Jalotofu-tuotteita valmistavan Oy Soya Ab:n materiaalikatselmuksella löytämät vuotuiset taloudelliset hyödyt olivat noin 5 prosenttia yrityksen liikevaihdosta. Materiaalikatselmus hahmotti tuotantoon liittyviä kustannuksia uudella tavalla ja kirkasti kiertotaloutta toteuttaviin käytännön toimiin liittyviä päätöksiä. Samanlainen menestystarina on toistunut kaikissa eri toimialoilla tehdyissä materiaalikatselmuksissa.

Vapaaehtoista materiaalitehokkuutta

Vuonna 2016 käynnistettiin niin ikään materiaalitehokkuuden vapaaehtoisten sitoumusten toimeenpano. Vapaaehtoisella toiminnalla elinkeinoelämä, julkinen sektori ja muut toimijat edistävät yhdessä materiaalitehokkuutta, kiertotaloutta ja uusien ratkaisujen luomista yritysten arvoketjuissa. Myös Motivan oma yhteiskuntasitoumus liittyy materiaalitehokkuuden vapaaehtoisten sitoumusten toteuttamiseen.

Painopistealueet 2017

Vuonna 2017 keskeistä on materiaalitehokkuussitoumusten pilotointi eri toimialojen kanssa ja materiaalikatselmusten vauhdittaminen. Edistämme kiertotaloutta julkisissa hankinnoissa ja teollisia symbiooseja osana valtakunnallista CircWaste-hanketta. Ajankohtaista on niin ikään ruokahävikin vähentäminen sekä kestävien ja vastuullisten elintarvikehankintojen edistäminen. Myös kestävät ja innovatiiviset ajoneuvo- ja kuljetuspalvelut on saatava kunnolla käyntiin kunnissa.