Ilmastonmuutoksen hillintä ja hyvinvoiva Suomi ovat toimintamme vetureita. Olemme mukana rakentamassa energia- ja materiaalitehokasta yhteiskuntaa ja luomassa kestäviä ratkaisuja ja viemässä niitä maailmankartalle.

Keskitymme työhön, jolla on vaikuttavuutta koko Suomen mittakaavassa. Vaikuttavien asioiden tunnistaminen vaatii tutkittua ja luotettavaa tietoa. Uskomme, että yhteistyöllä saamme enemmän aikaan ja että viestintä on keskeistä kaikkien muutosten läpiviennissä. Mahdollistamme muutoksen kohti parempaa huomista.

Liikevaihto 2016

6,46

M€

henkilötyövuosia 2016

64

htv

Kävijöitä verkkopalveluissa

yli 1

milj.

Motiva-konserni

Motiva Oy

  • Palvelee valtionhallintoa
  • Toiminta alkoi vuonna 1993 Energiansäästön palvelukeskuksena
  • Osakeyhtiöksi 1.11.2000
  • Omistaja Suomen valtio (100 %)
  • Toimitusjohtaja Hille Hyytiä

Pääkirjoitus
Hille Hyytiä

Toimitusjohtaja

Konserni
Liikevaihto ja henkilöstö

Motiva Services Oy

  • Palvelee yrityksiä, kuntia ja yhteisöjä
  • Perustettu 12.12.2008
  • Ympäristömerkintä mukaan 1.1.2011
  • Omistaja Motiva Oy (100 %)
  • Toimitusjohtaja Petri Väisänen

Katso mitä olemme saaneet aikaan

Yritykset
Vastuullisuus euroiksi

Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki
Kohti vastuullisia
hankintoja

Julkinen sektori
Säästöjä julkisilla hankinnoilla

Kiertotalouden edistäjä
Kiertotalouden ytimessä

Kiinteistöt ja rakentaminen
Täsmällistä ja tuloksellista

Koti ja asuminen
Eväitä hyvään ja
energiatehokkaaseen arkeen

Liikkuminen ja liikenne
Vaivatonta ja vähäpäästöistä

Seuranta ja vaikutukset
Autamme näkemään kokonaiskuvan

Viestintä
Tuloksellista viestintää

Yhteiskuntavastuu
Ympäristöasiat ovat meille
sydämen asia

Motivan toiminta-alueet

Energiatehokkuus-
sopimukset

• Kehittäminen
• Toimeenpanon tuki
• Seuranta
• Viestintä ja markkinointi

Energiakatselmukset
ja -analyysit

• Kehittäminen
• Asiakasneuvonta
• Katselmoijakoulutus
• Laadun ja tulosten seuranta
• Markkinointi

Energiankäytön
hallinta

• Johtamisjärjestelmät
• Jatkuva parantaminen

Materiaalitehokkuus

• Materiaalien tehokas käyttö
• Materiaalikatselmukset
• Elinkaariajattelun edistäminen

Neuvonta ja viestintä

• Asenteisiin ja tottumuksiin vaikuttaminen
• Hankintapalvelu
• Hyvät käytännöt
• Kuluttajien energianeuvonnan koordinointi
• Liikkumisen ohjauksen koordinointi

Seuranta ja vaikutusten
arviointi

• Ohjelmien ja toimenpiteiden vaikuttavuus

Uusiutuva energia

• Kestävän käytön lisääminen
• Teknologioiden käyttöönoton nopeuttaminen

Ympäristömerkintä

• Joutsenmerkki
• EU-ympäristömerkki

Ympäristömyötäiset palvelut
ja tekniikka

• Käyttöönoton nopeuttaminen